MENU

2

Fortsat fra side 1

I dette afsnit vises en række af de arbejder jeg har udført som design-, istandsættelses- eller restau-reringsopgaver. Det spænder i mellem helt nye ting, men også restaureringsarbejder,  smedearbejder, billedhugger - og billedskærearbejde, udarbejdelse af heraldiske våbenskjold, indramninger, design af hjemmesider mv.