M E N U

MIT CV


MIN BLÅ BOG


Jeg kom til verden den 05. maj 1952 i Rævegade i Nyboder i København. Far: Afdelingschef i Forsvarsministeriet, kommandør Kristian Glud Konradsen (1912-1999) . Mor: Sigrid Margrethe f. Vermehren (1916-2003). 


Jeg afgik fra Kildegård Gymnasium med realeksamen i 1970. Jeg var gift 1. gang i 1974 - 1981. 2. ægteskab var i perioden 1988 - 2010. Fra 2013 har jeg været samlevende med sopranen Liselotte Dan Schumacker. Vi blev viet den 4. december 2021 i den smukke bryllupssal på Københavns Rådhus. Vores giftefoged var Kristian Nielsen, som vi har kendt i lang tid. Jeg har tre dejlige børn: Vibeke f. 1978, Lars er født i 1985 og Louise fra 1988.


Den militære karriere. 

1. oktober 1970. Indkaldt til Den Kongelige Livgarde som værnepligtig. Tjeneste i E-specialdelingen under Østre Landsdelskommando med tjeneste på Bådsmandstræde Kaserne.

1971. Konstabel.

1972. Sergent.

1974. Oversergent.

1979. Sekondløjtnant af B-linien.

1983. Løjtnant af B-linien.

1985. Premierløjtnant af linien.

1993. Kaptajn af linien.

2013. Pensioneret fra forsvaret 31. maj.

I perioden 1970 til 1994 har hovedparten af tjenesten været forrettet ved Den Kongelige Livgarde. Tjenesten ved Livgarden omfattede bl.a. geledtjeneste, tjeneste i regimentets stab samt adjudanturtjeneste, alt sammen kombineret med vagttjeneste for Det Danske Kongehus.


Fra 1994 tjenestegørende på Hærens Officersskole på Frederiksberg Slot. Jobbet på slottet omfattede lærer, personaleofficer og fra 2007 som leder af Hærens Officersskoles Administrationselement. Fra 2010 som leder af officersskolens garnisonselement på Frederiksberg Slot og herunder skolens og slottets sikkerhedsofficer. 

Kunstuddannelsen.


Den kunstneriske interesse har jeg altid haft. I familiegalleriet, der kan føres tilbage til 1254 ses bl. a. Johan Vermeer (1632-1675), guldaldermaleren, professor Johan Frederik Nicolai Vermehren og hans to sønner,  Gustav og Sophus Vermehren samt Yelva Vermehren.

Jeg er indledningsvis autodidakt, men min fars fætter, kunstmaleren Mogens Zieler , har givetmig en mangeårig personlig lære og inspiration helt frem til sin død i 1983. I perioden 1968 til 1972 gennemførtejeg tillige et 3½ årigtuddannelsesforløb i billedkunst hos professor Ove Malmborg Haase ved Det Kongelige Danske Kunstakademi.


Med forbilleder som Johan Frederik Nicolai Vermehren, Christen Dalsgaard, Jørgen Roed, Christen Købke, Peter Vilhelm Kyhn, Laurits Andersen Ring, Joacim Skovgaard og mange flere guldaldermalere har den naturalistiske genre sat sine præg på de opgaver jeg udfører.


Særlige opgaver.


Det kunstneriske arbejde har medført en rækkeopgaver iDanmark og en mindre del til udlandet. De væsentligste opgaver omfatterbl. a.:


 • Udførelse af oliemaleri "Kutteren" 1970 til aulaen på Kildegård Gymnasium. Jeg havde vundet kunstkonkurrencen på gymnasiet i juni 1970.
 • Udførelsen af udsmykningen af Den Kongelige Livgardes kasernes hovedindgang i Gothersgade i København.
 • Udførelse af portræt i olie af Chefen for Hærens Officersskole, oberst O.P. Olsen ved dennes afgang fra forsvaret i 1994.
 • Udførelse af militærsatiriske akvareller om episoder ved kongehuset til Hendes Majestæt Dronningens Adjudantstab 1991-1994. Billederne hængeri dag på badeværelser på de kongelige slotte.
 • Udarbejdet Gladsaxe Kommunes årlige frimærke op til julen igennem 10 år.
 • Udarbejdet design og modellerne til rækværk omkring kælderskakte.
 • Udarbejdet lay out og design til bogen om major Anders Johan Stæhr Storrud, der omkom i Afghanistan i 2007.
 • Udarbejdelse af 6 uniformsmalerier til Den Kongelige Livgardes Historiske Samling i gouache 2006-2008. Billederne indgår som en del af en række aaf Livgardens uniformsmalerier igennem dens historie.
 • Udarbejdelse af design og modellerne til to mindetavler over faldne linjeofficerer fra 1948. Opsat og afsløret på Frederiksberg Slot i Mindehallen 2010.
 • Udarbejdelse af design og modellen til loftlampertilforhallen og hovedporten på Frederiksberg Slot 2010.
 • Udarbejdelse af design og model til faneholdere til klasserne på Hærens Officersskole 2010.
 • Udførelse af våbenskjold til oberst, kammer Lasse Harkjær i 2013.
 • Udførelse af plaketter til skytter i Dragør Borgerlige skyttelag i 2012, 2013 og 2014. Plaketterne hænger på Dragør Strandhotel.
 • 2013-2014. Udførelse af et portræt af kaptajn i Hjemmeværnet Jørgen Christian Grundet Damholt, der faldt i Afghanistan i 2008. Portrættet er en opgave for Hjemmefonden.
 • 2018-2020. Udarbejdelse af oliemalerie af logebroder, tidligere ordførerende mester i logen CCV, Jørgen Jensen til den Danske Frimurerloge. Billedet hænger i galleriet over ordførende mestre i Den Danske Frimureloges domicil på Blegdamsvej i København.


Hertil hører en række forskellige opgaver udført til Hendes Majestæt Dronningens Adjudant-stab, Den Kongelige Livgarde, Frederiksberg Slot, Hærens Officersskole, Den Danske Frimu-rerloge, Gladsaxe Kommune, Frederiksberg Kommune, Københavns Kommune, Hovedorga-nisationen af Personel af Reserven i Danmark samt en række andre interessesfære.


Udstillinger.

1972.

Udstillet på Kildegård Gymnasium, bl.a. sammen med Per Arnoldi.

1991.

Ide og arrangør af særudstillingen ved Livgardens Historiske Samling under titlen ”Officerer laver andet end at uddanne soldater”, hvor en lang række officerer ved bl. a. Den Kongelige Livgarde udstillede kunst og design udført i deres sparsomme fritid.

2002.

Gæsteudstiller ved Hærens Operative Kommandos Kunstudstilling.

2006.

Udstilling i Tingtved 2006.

2007.

Udstilling i Cafe Picolo i Frederiksberg Centret 2007.

2008.

Udstillet på Rosenborg Slot i særudstillingen i forbindelse med Den Kongelige Livgardes 350 års jubilæum 2008. 


2017 - . 

Udstilling på Cafe Blomsten, Lille Strandstræde 1.-30. maj 2017.


Fra 1. december ustiller jeg permanent i kontorfællesskabet La Oficina på Suomisvej på Frederiksberg.


Bestyrelsesposter:

1980 - 1999.

Bestyrelsesmedlem i Kjøbenhavns Officersforenings Pistolskydeudvalg (KOP).


1981 - 1986.

Bestyrelsesmedlem i Den Kongelige Livgardes Officersforening.


1986 - 1995.

Kasserer og administrator i Den Kongelige Livgardes Officersforening

1988 - 1993.

Administrator i Den Kongelige Livgardes Officerskorps Fond. En fast del af funktionen som adjudant for Chefen for Livgarden.

1987 - 2007.

Formand og bestyrelsesmedlem (Ejendomsinspektør) af Ejerforeningen Bülowsvej 44.

1995 - 2013.

Bestyrelsesmedlem i Hovedorganisationen af Officerer i Danmark, lokalafdeling Frederiksberg.

1996 - 2013.

Medlem af Komiteen til Frederiksberg Slots forskønnelse1996 -2013.

1996 - 1998.

Stifter af Hærens Officersskoles Personaleforening 1996. Formand fra 1996-1998.

2007 - 2013.

Hærens Officersskoles repræsentant i Slotskredsen for erhvervsvirksomheder på Frederiksberg.

2007 -

Medlem som virksomhedsleder af Art and Gallery i Slotskredsen for erhversvirksomheder på Frederiksberg.


2008 - 2013.

Valgt som kritisk revisor i Hovedorganisationen af Officerer i Danmarks hovedbestyrelse.

2009 - 2014.

Suppleant og bestyrelsesmedlem Garderforeningen København. 


2009 - 2014.

Partner i Logo Frederiksberg (Nedlagt af Frederiksberg Kommune).

2012 - 2013.

Formand forforeningen Opera Frederiksberg 2012-2013. Næstformand MAR 2013 - NOV 2013.

2013 - 2015.

Opretter Hærens Officersskoles Skyttelaug og formand på skydning i Hærens Officers-skoles Idrætsforening.


2018 - .

Næstformand i Musikernes 100 Mands Forening 1931. Fra 2022  tillige kasserer og administrator i foreningen.

Medlemsskaber:


Den Kongelige Livgardes Idrætsforening 1971-1993.
Hovedorganisationen af Officerer i Danmark 1979-2014 og 2020 -.
Garderforeningen København 1980-2016.
Garderforeningens Skyttelaug 1981-2015.
Kjøbenhavns Boldklub 1991-2011.
Hærens Officersskoles Idrætsforening 1994-2013.
Hovedorganisationen af Officerer i Danmark, lokalafdeling Frederiksberg 1994-2013.
FCK-fanklub 1996-2014.
Hærens Officersskoles Personaleforening 1996-2013.
Den Danske Frimureorden 2001-2013.
Hærens Officersskoles Kadetforening 2011-2013.
Opera Frederiksberg 2012-2014.
Foreningen af Nyhavns Landsby OKT 2013-2017.

Medlem af Musikernes 100 Mands Forening af 1931  NOV 2014.

Medlem af Frederiksberg Erhvervsforening MAJ 2016 -.

Medlem af Partiet Venstre 2022.

Dekorationer og hædersbevisninger:


1981 -

Modtagelse af Hans Majestæt Kong Christian X mindelegat. Indstillet af Den Kongelige Livgarde.


1994 -

Modtagelse af De Danske Garderforeningers Hæderstegn. Indstillet af De Danske Garderforeninger.


1995 -

25 års jubilæumsgratiale i Staten. Automatisk procedure.


1997 -

Modtagelse af Hæderstegn for god tjeneste i Hæren. Automatisk procedure.


2009 -

Modtagelse af Chefen for Hærens Operative Kommandos æresmønt. Anerkendelse af Chefen for Hærens Operative Kommando.


2010 -

40 års jubilæumsgratiale i Staten. Automatisk procedure.


2012 -

Modtagelse af egeløv i guld for 40 års tjeneste i Hæren. Automatisk procedure.


2013 -

Modtager af "Komiteen for Frederiksberg Slots Forskønnelse" en kakkel fra Pandekagekøkkenet (Nr. 6), som tak for en anerkendelsesværdig indsats for Frederiksberg Slots bevarelse. Indstillet af Chefen for Hærens Officersskole og Komiteen til bevarelse og forskønnelse af Frederiksberg Slot.


Leif Hansen 11.05.2019 16:11

Tak for et fantastisk godt arrangement med sejlads i Frederik VIs fodspor, inkl. vidunderlig musik og opera. Det var pragtfuldt.
Hilsen Leif og syv venner.

Axel Vermehren 13.05.2019 07:19

Tusind tak for de smukke ord. Vi synes selv det blev en super dag, med dejligt publikum, bobler og sol i den smukke have. Jeg sender et foto af jer på mail.

kirkfyn@gmail.com 19.06.2018 16:25

Hej. Jeg har et maleri af S.Vermehren, det er malet i en lille landsby, hvor en pige og dreng står ved et stråtækt bondehus. Hvor kan det været malet?/Users/jorgenkirknaes/Desktop/IMG_5534.jpg

Konrad 27.02.2018 14:00

Dit websted er nyttigt og interessant. :)

---------------------------------------
http://www.kviklantop.com/

Ole Frydensbjerg 10.01.2018 09:30

Kære Axel
Jeg viste du kunne så mange. Sjovt at læse om en person man arbejdet sammen med.

Carsten Schwartz 18.06.2016 21:13

Hej Aksel.
Tak for en super god rundvisning i dag på "dit slot".
Kirsten og Carsten Schwartz

Thyra Johannesen 20.02.2016 21:35

Hej Axel.
Har du nogle oplysninger om Gustav Vermehrens to yngste børn Gustav og Marie Louise.
Jeg er ved at skrive en artikel om Marie Louise.
Mange hilsener T

Elisabeth Carlsen 21.02.2016 14:49

Hej Thyra.
Kontakt venligst undertegnede (Axel's søster) på e-h@info.dk. Jeg bor i Kirke Såby, - har kontakt med Marie-Louise.
Mvh.
Elisabeth Carlsen

Axel Vermehren 21.02.2016 12:55

Kære Thyra
Kender meget lidt til Gustav, men Marie Louise har jeg besøgt og haft besøg af. Lad os maile sammen. Min e-mail er axel.v@mail.tele.dk
hilsner Axel

SUPER Axel - spændende at læse om alle de opgaver du har beskæftiget dig med! Vi ses på skydebanen!