MIT CV

MIN BLÅ BOG

Jeg
kom til verden den 05. maj 1952 i Rævegade i Nyboder i København. Far: Afdelingschef i Forsvarsministeriet, kommandør Kristian Glud Konradsen (1912-1999) . Mor: Sigrid Margrethe f. Vermehren (1916-2003). 

Jeg afgik fra Kildegård Gymnasium med realeksamen i 1970. Jeg bor i dag sammen med sopranen Liselotte Dan Schumacker. Børn: Lars på 35 år og Louise på 31 år.


Militære karriere. 


1. oktober 1970. Indkaldt til Den Kongelige Livgarde som værnepligtig. Tjeneste i E-specialdelingen under Østre Landsdelskommando med tjeneste på Bådsmandstræde Kaserne.

1972. Sergent, 

1974. Oversergent, 

1979. Sekondløjtnant af B-linien.

1983. Løjtnant af B-linien.

1985. Premierløjtnant af linjen.

1993. Kaptajn af linjen.

31. maj 2013. Pensioneret fra forsvaret.

I perioden 1970 til 1994 har hovedparten af tjenesten været forrettet ved Den Kongelige Livgarde. Fra 1994 tjenestegørende på Hærens Officersskole på Frederiksberg Slot. Jobbet på slottet omfattede lærer, personaleofficer og fra 2007 som leder af Hærens Officersskoles Administrationselement. Fra 2010 som leder for skolens garnisonselement på Frederiksberg Slot og herunder skolens og slottets sikkerhedsofficer. 


Øvrige  


1968-1972 Billedkunstneruddannelse på Kunstakademiet under professor Ove Malmborg Haase (1894 - 1989) og kunstmaleren Mogens Ziegler (1905 - 1983).       

               

1972-1977. Uddannelse i design og markedsføring inden for reklamebranchen samt uddannelser som kok og tjener.


1991 - 2001. Træner og holdleder i KB for drengehold.

1989-1999. Instruktør og koreograf for Gladsaxe Pigegarders Harmoniorkester i eksercits og tattoo. Opnåede her 5 danske og et nordisk mesterskab i tattoo for harmoniorkestre.


1996. Idemanden bag Hærens Officersskoles Personaleforening, der oprettes samme år. Formand fra samme år.
 
5. maj 1997. Navneændring til  min moders fødenavn, Vermehren. Herefter Axel Vermehren.1994-2013.  Medlem af  Komiteen til Frederiksberg Slots Forskønnelse under ledelse af Grev Flemming af Rosenborg og senere Hans Kongelige Højhed Prins Joachim.


1998 blev jeg af Frederiksberg Slot indstillet til modtagelse af Frederiksberg Kommunes kunstnerpris.


2001 -. Den Danske Frimurerloge - Roskilde - Sct. Laurentius.

       

2001 -. Opretter min egen virksomhed "Art and Gallery” v/Axel Vermehren. Du kan læse mere om de mangeartede kunstner- og designeropgaver jeg udfører her. 

          
Nogle af mine opgaver i dag omhandler bl. a. rådgivning i forbindelse med udviklings-, restaurerings- og vedligeholdelsesprojekter på Frederiksberg Slot. 


Planlægning og tilrettelæggelse af udstillinger. 


2004 -. Specialrundviser på Frederiksberg Slot.


2008 -2013. Er Hærens Officersskoles repræsentant i Frederiksberg Kommunes Slotskreds. Det første møde afholdes på Frederiksberg Slot. 

Efter pensioneringen i 2013, er jeg fortsat med i slotskredsen, som galleriejer.


2010 -2013. Ide og stifter af Hærens Officersskoles Skyttelaug under Hærens Officersskoles Idrætsforening.


2009-2010. Designer 2 mindeplader til Frederiksberg Slot/Hærens Officersskole over faldne linjeofficerer i international tjeneste siden 1948. Se dem her.  


2009-2010. Designer 6 speciallamper til Frederiksberg Slot. Se dem her.


2013 -. Anvendes som guide på Frederiksberg.


2013 - 2014. Medlem af Frederiksberg Rotary Klub. Herefter innerweel.

         

2014 - 2018. Ansat som Historisk Registrator på Hærens Officersskole og Frederiksberg Slot.

       

2014 - . Ansat som eksamenstilsynsleder og vagt på CBS, IT-Universitetet, Københavns Universitet, Hærens Officersskole og Søværnets Officersskole.


2014 - Opretter eventen "Barokhalløj på Frederiksberg Slot" med sopran Liselotte Dan Schumacker. En historisk rejse på Frederiksberg Slot med historien og datidens musik koblet sammen.


2016 - . Indleder eventen "Brass & Opera i Frederik VI´s fodspor". En kanalrundtur i Frederiksberg Have med musik og historiefortælling.


2018 - . Næstformand i Musikernes 100 mands forening.


Kunstuddannelsen. 

   

Den kunstneriske interesse har jeg altid haft. I familiegalleriet, der kan føres tilbage til 1254 ses bl. a. Johan Vermeer (1632-1675), guldaldermaleren, professor Johan Frederik Nicolai Vermehren og hans to sønner,  Gustav og Sophus Vermehren samt Yelva Vermehren.


Jeg er indledningsvis autodidakt, men min fars fætter, kunstmaleren
Mogens Zieler , har givet mig en mangeårig personlig lære og inspiration helt frem til sin død i 1983. I perioden 1968 til 1972 gennemførte jeg tillige et 3½ årigt uddannelsesforløb i billedkunst hos  professor Ove Malmborg Haase ved Det Kongelige Danske Kunstakademi.

Med forbilleder som Johan Frederik Nicolai Vermehren, Christen Dalsgaard, Jørgen Roed, Christen Købke, Peter Vilhelm Kyhn, Laurits Andersen Ring, Joacim Skovgaard og mange flere guldaldermalere har den naturalistiske genre sat sine præg på de opgaver jeg udfører. 
 

Opgaver


Det kunstneriske arbejde har medført en række opgaver i Danmark og en mindre del til udlandet. De væsentligste opgaver omfatter bl. a.:

Det kunstneriske arbejde har medført en række opgaver i Danmark og en mindre del til udlandet. De væsentligste opgaver omfatter bl. a.:

Vinder af en kunstnerkonkurrence på Kildegård Gymnasium i 1970.

Udførelse af oliemaleri "Kutteren" 1970 til aulaen på Kildegård Gymnasium.         

Udførelsen af udsmykningen af Den Kongelige Livgardes 
hovedindgang  i Gothersgade i København.

Udførelse af portræt af oberst O.P. Olsen i olie på lærred ved dennes afgang fra forsvaret i 1994.

Udførelse af militærsatiriske akvareller til Hendes Majestæt Dronningens Adjudantstab 1991-1994.

Udarbejdet Gladsaxe Kommunes årlige frimærke op til julen igennem 10 år.

Udarbejdet design og modellerne rækværk omkring kælderskakte.

Udarbejdet lay out og design til bogen om major Anders Johan Stæhr Storrud, der omkom i Afghanistan i 2007.

Udarbejdelse af 6 uniformsmalerier til Den Kongelige Livgarde i gouache 2006-2008.

Udarbejdelse af design og modellerne til to mindetavler over faldne linjeofficerer fra 1948. Opsat og afsløret på Frederiksberg Slot i Mindehallen 2010.

Udarbejdelse af design og modellen til loftlamper til forhallen og hovedporten på Frederiksberg Slot 2010.

Udarbejdelse af design og model til faneholdere til klasserne på Hærens Officersskole 2010.

Udførelse af våbenskjold til oberst, kammer Lasse Harkjær i 2013.

Udførelse af plaketter til skytter i Dragør Borgerlige skyttelag i 2012, 2013 og 2014. Plaketterne hænger på Dragør Strandhotel.

2013-2014. Udførelse af et portræt af kaptajn i Hjemmeværnet Jørgen Christian Grundet Damholt, der faldt i Afghanistan i 2008. Portrættet er en opgave for Hjemmefonden.

Hertil hører en række forskellige opgaver udført til Hendes Majestæt Dronningens Adjudantstab, Den Kongelige Livgarde, Frederiksberg Slot, Hærens Officersskole, Den Danske Frimurerloge, Gladsaxe Kommune, Frederiksberg Kommune, Københavns Kommune, Reserveofficersforeningen i Danmark samt en række andre interessesfære.

Udstillinger.

Udstillet på Kildegård Gymnasium 1972.

Ide og arrangør af særudstillingen ved Livgardens Historiske Samling under titlen ”Officerer laver andet end at uddanne soldater” i 1991, hvor en lang række officerer ved bl. a. Den Kongelige Livgarde udstillede kunst og design udført i den sparsomme fritid.

Gæsteudstiller ved Hærens Operative Kommandos Kunstudstilling i 2002.


Udstilling i Tingtved 2006.

Udstilling i Cafe Picolo i Frederiksberg Centret 2007.

Udstillet på Rosenborg Slot i særudstillingen i forbindelse med Den Kongelige Livgardes 350 års jubilæum 2008. 


Udstilling på Cafe Blomsten, Lille Strandstræde 1.-30. maj 2017.


Udstilling i kontorfællesskabet La Oficina´s lokaler fra 1. december 2017 -

Bestyrelsesposter og Medlemsskaber:

Bestyrelsesmedlem i Kjøbenhavns Officersforenings Pistolskydeudvalg i perioden 1980-1999.

Bestyrelsesmedlem i Den Kongelige Livgardes Officersforening i perioden 1981-1986. Herefter Kasserer og administrator frem til 1995.

Administrator i Den Kongelige Livgardes Officerskorps Fond i perioden 1988-1993. En fast del af funktionen som adjudant for Chefen for Livgarden.

Formand og bestyrelsesmedlem af Ejerforeningen Bülowsvej 44 i perioden 1987-2007.

Bestyrelsesmedlem i Hovedorganisationen af Officerer i Danmark, lokalafdeling Frederiksberg 1995-2013.

Medlem af Komiteen til Frederiksberg Slots forskønnelse 1996 -2013.

Stifter af Hærens Officersskoles Personaleforening 1996. Formand fra 1996-1998.

Hærens Officersskoles repræsentant i Slotskredsen for erhvervsvirksomheder på Frederiksberg fra 2007-2013.

Medlem som virksomhedsleder af Art and Gallery i Slotskredsen for erhversvirksomheder på Frederiksberg fra 2007-.

Valgt som kritisk revisor i Hovedorganisationen af Officerer i Danmark fra 2008 -2013.

Suppleant i bestyrelsen i Garderforeningen København fra 2009-2014.
 
Partner i Logo Frederiksberg fra 2009-2014 (Nedlagt af Frederiksberg Kommune).

Formand for foreningen Opera Frederiksberg 2012-2013, herefter næstformand MAR 2013 - NOV 2013.

Opretter Hærens Officersskoles Skyttelaug og formand på skydning i Hærens Officersskoles Idrætsforening 2013 -2015.


Næstformand i Musikernes 100 Mands Forening 2019 - 


Medlemsskaber:
Den Kongelige Livgardes Idrætsforening 1971-1993.
Hovedorganisationen af Officerer i Danmark 1979-2014 og 2020 -.
Garderforeningen København 1980-2016.
Garderforeningens Skyttelaug 1981-2015.
Kjøbenhavns Boldklub 1991-2011.
Hærens Officersskoles Idrætsforening 1994-2013.
Hovedorganisationen af Officerer i Danmark, lokalafdeling Frederiksberg 1994-2013.
FCK-fanklub 1996-2014.
Hærens Officersskoles Personaleforening 1996-2013.
Den Danske Frimureorden 2001-2013.
Hærens Officersskoles Kadetforening 2011-2013.
Opera Frederiksberg 2012-2014.
Foreningen af Nyhavns Landsby OKT 2013-2017.

Medlem af Musikernes 100-mandsforening  JUN 2014 -. 

Medlem af Frederiksberg Erhvervsforening MAJ 2016 -. 

         

Dekorationer og hædersbevisninger:

1981 - Modtagelse af Hans Majestæt Kong Christian X mindelegat.

1994 - Modtagelse af De Danske Garderforeningers Hæderstegn.

1995 - 25 års jubilæumsgratiale i Staten.

1997 - Modtagelse af Hæderstegn for god tjeneste i Hæren.

2009 - Modtagelse af Chefen for Hærens Operative Kommandos æresmedalje.

2010 - 40 års jubilæumsgratiale i Staten.

2012 - Modtagelse af egeløv i guld for 40 års tjeneste i Hæren.

2013 - Modtager af "Komiteen for Frederiksberg Slots Forskønnelse" en kakkel fra Pandekagekøkkenet (Nr. 6), som tak for en anerkendelsesværdig indsats  for Frederiksberg Slots bevarelse. 


Leif Hansen 11.05.2019 16:11

Tak for et fantastisk godt arrangement med sejlads i Frederik VIs fodspor, inkl. vidunderlig musik og opera. Det var pragtfuldt.
Hilsen Leif og syv venner.

Axel Vermehren 13.05.2019 07:19

Tusind tak for de smukke ord. Vi synes selv det blev en super dag, med dejligt publikum, bobler og sol i den smukke have. Jeg sender et foto af jer på mail.

kirkfyn@gmail.com 19.06.2018 16:25

Hej. Jeg har et maleri af S.Vermehren, det er malet i en lille landsby, hvor en pige og dreng står ved et stråtækt bondehus. Hvor kan det været malet?/Users/jorgenkirknaes/Desktop/IMG_5534.jpg

Konrad 27.02.2018 14:00

Dit websted er nyttigt og interessant. :)

---------------------------------------
http://www.kviklantop.com/

Ole Frydensbjerg 10.01.2018 09:30

Kære Axel
Jeg viste du kunne så mange. Sjovt at læse om en person man arbejdet sammen med.

Carsten Schwartz 18.06.2016 21:13

Hej Aksel.
Tak for en super god rundvisning i dag på "dit slot".
Kirsten og Carsten Schwartz

Thyra Johannesen 20.02.2016 21:35

Hej Axel.
Har du nogle oplysninger om Gustav Vermehrens to yngste børn Gustav og Marie Louise.
Jeg er ved at skrive en artikel om Marie Louise.
Mange hilsener T

Elisabeth Carlsen 21.02.2016 14:49

Hej Thyra.
Kontakt venligst undertegnede (Axel's søster) på e-h@info.dk. Jeg bor i Kirke Såby, - har kontakt med Marie-Louise.
Mvh.
Elisabeth Carlsen

Axel Vermehren 21.02.2016 12:55

Kære Thyra
Kender meget lidt til Gustav, men Marie Louise har jeg besøgt og haft besøg af. Lad os maile sammen. Min e-mail er axel.v@mail.tele.dk
hilsner Axel

Torben Sonne 20.03.2012 10:02

SUPER Axel - spændende at læse om alle de opgaver du har beskæftiget dig med! Vi ses på skydebanen!

John Lind Jans 03.06.2011 10:34

Hej Axel - interessant at læse din CV - mvh - John

| Svar

Nyeste kommentarer

24.10 | 09:01

Hej!
Jeg har en lille bog med titlen "Tegn cirkler i sandet" af Paul Vermehren. Er han af denne slægt, og findes der et billede af ham?

16.09 | 08:54

Kære hr. Axel Vermehren, jeg købte et billede af din far Martin Vermehren på et loppemarked i Berlin. Nu efter noget tid vil jeg sælge billedet på eBay, jeg op

01.08 | 09:36

Vi har købt et sommerhus på Bornholm, hvor er maleri af klitter og vand fulgte med. Signatur AV66. Kan det være dig?
Mvh

28.05 | 16:59

Noget som mig